LINGAP NG KAPULISAN “GUGMA HAN KAPULISAN PARA HAN KATAWHAN”

KADASIG HAN PULIS REHIYON OTSO!

LINGAP NG KAPULISAN "GUGMA HAN KAPULISAN PARA HAN KATAWHAN"

Ini in usa la han mga pamaagi han aton bug-os nga pwersa han kapulisan para magserbisyo hin hul-os ha kumunidad. Mag-durodilain nga serbisyo medikal an naipadangat hin libre. Upod na dinhi an libre nga konsultasyon, turi, paggabot hin ngipon, mga medisina, paarot, antiyuhos, pagkaon, mga gamit pan eskwela, tsinelas ngan mulayan para han mga kabataan. An amon kinasing-kasing nga pagpasalamat han mga ahensya nga bumulig para magin manilangpuson ini nga aktibidades.

#PoliceRegionalOffice8
#EVRMC
#PhilippineArmy
#SanJoseDeBuanLGU
#SamarPoliceProvincialOffice
#PRO8PRESSCORPS

Copyright @ 2018 PNP - Police Regional Office 8
Developed and Maintained by Regional Information Technology Project Office (RITPO), PRO8